Letňák spojuje město / Olomouc

Spolek Letní kino Olomouc vznikl na záchranu chátrajícího historického areálu s ideou postupně do něj vrátit život. I přes nevůli úředníků a ztížené podmínky se iniciativa snaží najít způsob fungování celého prostoru a dosud vlastními silami a s pomocí brigádníků v areálu provozuje kulturní akce, galerii a bar.

Cílem projektu Letňák spojuje město je pokračování v „oživovacích" aktivitách a zároveň šíření povědomí o areálu, mapování rostoucí oblíbenosti místa, zpřístupnění areálu skrze historickou spojnici – Cikánskou branku a navázání nové komunikace s městem, které je vlastníkem areálu. Výsledkem bude brožura poukazující na reálný potenciál místa s jeho původní, dnes improvizovanou, podobou a funkcí.
 

www.letnikinoolomouc.cz
www.facebook.com/LetniKinoOlomouc

výběr projektuGrantová výzva Proměň své město 2018
realizace2019
grant nadace100 000,- Kč